ACTOR

ACTOR je sustav koji ujedinjuje platforme za pripremu i dostavu elektroničkih računa privatnim (EBPP - Electronic Bill Presentment and Paymet) i poslovnim (EIPP - Electonic Invoice Presentment and Payment) korisnicima s ciljem jasnog i mjerljivog sniženja troškova pripreme, arhiviranja i distribucije računa, kao i ubrzanje te sniženja rizika naplate uz istovremeno unaprjeđenje kvalitete odnosa izdavatelja računa i njihovih korisnika.

Platforma osigurava efikasnu i cijenom, u odnosu na standardni načun dostave, znatno povoljniju distribuciju elektroničkih dokumenata u b2b i b2c poslovanju i time omogućuje stvarnu i mjerljivu uštedu u procesu pripreme, dostave i skladištenja (arhive) razmijenjenih dokumenata te, nakon što sustavu pristupe banke i u procesu ubrzavanja i olakšavanja postupka plaćanja putem Internet i mobilnog bankarstava umreženih banaka.
 

Slika 1 - Actor administracijska konzola - pregled registracija

Actor je prilagodljiv i svim drugim oblicima plaćanja, kako kartičnog, tako i putem platformi za mobilno plaćanje nezacisnih proizvođača izravno integriranih u platni promet, ondnosno putem povezanih banaka.

Komponente sustava:

 1. ACTOR INTERFACE
  Komponenta za prijem i obradu informacija prikupljenih iz vanjskih izvora putem razmjene datoteka i web servisa.

 2. ACTOR CORE
  Komponentu za usmjeravanje i redistribuciju informacija i dokumenata između uključenih sustava.

 3. ACTOR ARCHIVE
  Sustav za uspostavu elektroničke arhive s mogućnošću pretraživanja,dohvata i eksporta arhiviranih dokumenata.

 4. ACTOR REGISTRY
  Centralni registar korisnika s informacijama o suglasnosti korisnika na prijem elektroničkih računa određenog izdavatelja, kao i kanalu za distribuciju.

 5. ACTOR PORTAL
  Portal za pregled statusa aktivacija kao i pregled dostavljenih elektroničkih računa za poslovne i privatne korisnike

 6. ACTOR ADMIN
  Administracijsko sučelje za konfiguraciju i pregled statusa obrade uključenih izdavatelja rlektroničkih računa

 7. ACTOR NOTIFICATION
  Notifikacijski modul koji podržava upozorenje o pripremljenom elektroničkom računu u e-mail i mobile messaging (SMS, MMS) formatu