MAPTRACE

Platforma omogućuje praćenje osnovnih MAP aktivnosti u mobilnoj mreži te pokretanje vanjskih procedura, programa i drugih akcija temeljem promjena u mreži ustanovljenih signalnim telekomunikacijskim sučeljem.

Omogućen je dohvat informacije o korištenoj baznoj stanici (cellID) pa je, temeljem tog podatka, moguće prostorno lociranje MAP događaja u stvarnom vremenu. Promjene i aktivnosti prikazuju se na kartografskoj podlozi, koristeći standardno web sučelje.

Prostorne podatke je moguće prikazati kao statistički pregled grupe korisnika po mjestima koncentracije, odnosno pojedinačnu koordinatu za svakog korisnika ili pripadajuću baznu stanicu.

Iz telekomunikacijske mreže je moguće dohvatiti i druge informacije kako bi skup podataka temeljem kojeg se donose odluke o pokretanju vanjskih procesa bio što bogatiji i prilagođeniji događajima u telekomunikacijskoj mreži te da bi se brzo i bez odgađanja moglo odgovoriti na ponašanje ili promjenu ponašanja krajnjeg korisnika.

Neke od funkcionalnosti  sustava su:

  • Detekcija trenutka i pozicije promjene mobilnog uređaja (promjena IMSI-IMEI kombinacije)
  • Detekcija vremena i mjesta ulaska u mrežu (welcome poruka)
  • Detekcija vremena i pozicije korisnika u vrijeme aktivacije SIM kartice
  • Gustoća korisnika u presjecima vremena (na primjer gustoća korisnika na određenim geografskim lokacijama u radno ili slobodno vrijeme)

Posebna prednost MAPTRACE sustava su grafički prikazi broja uključenja novih uređaja, kao i drugi statistički prikazi.

Slika 1 - broj i vremenski raspored uključenja novih uređaja

Platforma je modularno koncipirana tako da se upravljačka konzola jednostavno nadopunjuje novim funkcionalnostima, a aktivnosti koje će se izvršiti temeljem detektirane promjene u telekomunikacijskom sustavu su konfigurabilne i nadogradive.

Dogradnjom funkcionalnosti ne mijenja se ukupna funkcionalnost sustava, niti je potrebno bitno mijenjati administracijsko sučelje – već se ono nadopunjuje novim funkcionalnostima ne utječući na postojeće.