MOBILLION

Sustav je namijenjen koordinaciji i nadzoru poslovanja korištenjem "pametnih" mobilnih uređaja. Koncept sustava temelji se na izravnom upućivanju tehničkih i poslovnih informacija - notifikacija iz internih ili javnih korporacijskih sustava prema nadležnim djelatnicima - odnosno, prema funkcionalno organiziranim grupama djelatnika, te praćenje vremena odziva, kao i tipa reakcije nadležnih osoba.

Korištenjem platforme značajno je ubrzana izgradnja nadzornih sustava koji putem centralnog administrativnog sustava, prilagodljivih konektora i univerzalne Mobillion iOS, Android i Windows mobilne aplikacije omogućuju praćenje, nadzor i koordinaciju  tehničkih ili poslovnih promjena u gotovo svakom poslovnom procesu.

  Mobillion brošura s opisom koncepta, pregledom komponenti te opisom moguće primjene
  Mobillion prezentacija sa primjerom primjene i slikom ekrana (screenshots)

Centralni Mobillion notifikikacijski broker - prikuplja informacije iz internh i javno dostupnih izvora te ih oblikuje u standardne notifikacije - koje se - u konzistentnoj formi - usmjeravaju prema mobilnim uređajima nadležnih djelatnika.

Radi što preciznijeg i što jednostavnijeg definiranja grupa djelatnika koristi se princip statičkog i dinamičkog pridruživanja. Statičko oblikovanje pretpostavlja grupiranje prema fiksnim karakteristikama, poput imena ili nadležnosti, dok su dinamičke karakteristine promjenjive u vremenu poput radnog vremena, vremena dežurstva, ili trenutne geografske lokacije osobe.

Osim automatskog prosljeđivanja informacija prema nadležnm grupama i osobama - Mobillion omogućuje razmjenu multimedijskih poruke između nadležnih djelatnika (tekst obogaćen dokumentimai slikama) radi diskusije tehničkog ili poslovnog događaja o kojem su obaviješteni notifikacijom.

Mobillion prepoznaje nekoliko grupa karakterističnih primjena:

Jedna od uobičajenih primjena je tehničko održavanje kod kojieg servisna grupa nadzire ponašanje tehničkog sustava te, temeljem automatskih dojava o tehničkim ispadima u sustavu, reagira i intervenira u slučaju potrebe. 

No, primjena ima više i protežu se od opće poslovne primjene do nadzora ponašanja sustava posebne funkcionalnosti.

 1. OPĆA PRIMJENA
  Opća poslovna primjena koja omogućuje integraciju s poslovnim kalendarom te predviđa obavještavanje o sastancima kao i drugim poslovnim događajima koji se evidentiraju u kalendaru.

 2. TEHNIČKO ODRŽAVANJE
  Korištenje sustava u poslovima tehničkog održavanja s mogućnošću integracije s posebnim "alarmnim" centrima kao što su Nagios ili ScienceLogic. Notifikacije se distribuiraju sa svrhom obavještavanja, ali i praćenja brzine reakcije (prihvaćanja) kao i rješenja alarmnih situacija.

 3. POSLOVNO UPRAVLJANJE
  Integracija platforme s poslovnim komponentama preko standardnih konektora radi prosljeđivanja informacija o poslovnim promjenama poput nastupa ili prestanka važenja ugovora, priljevu ili roku za plaćanje.
   
 4. VOĐENJE PROJEKATA
  Korištenje platforme radi distribucije zadataka iz MS Project serverskog sustava ili drugih projektnih alata - radi koordinacije zadataka unutar korporacijke projektne organizacije.
   
 5. POSEBAN NADZOR
  Nadzor posebnih aplikativnih rješenja integriranih u sustav primjenom posebno izgrađenih konektora - radi posebno prezicnog nadzora nestandardnih sustava.

Sustav se sastoji od komponenata za integraciju s vanjskim komponentama - infrastrukturom korporacijskog korisnika, centralnog poslužitelja za usmjeravanje notifikacija kao i praćenjenje reakcije primatelja informacija i administracijskog web sučelja za konfiguriranje centralnog poslužitelja te mobilnihklijenata za interakciju sa sustavom.

Komponente sustava:

 1. MCS - Mobillion centralni sustav
  Komponenta koja definiranu i implementiranu funkcionalnost prevodi i prenosi od konektora do krajnjih korisnika i obratno.

 2. MIC - Mobillion integracijski konektori
  Standardni i nestandardni konektori za spajanje na vanjske komponente, najčešče u infrastrukturi korporacijkih korisnika.

 3. MAC – Mobillion administracijska konzola
  Administracijski sustav za konfiguriranje, dodjelu prava korištenje, pristupanje ili istupanje iz poslovne mreže te praćenje aktivnosti.

 4. UMC - Univerzalni mobilni klijent
  Mobilne aplikacije za prezentaciju notifikacija te komunikaciju s centralnim sustavom.