usluge

JP HT MOSTAR

JP Hrvatski Telekom d.d., Mostar - implementirao je MAPTRACE platformu namijenjenu razvoju konvergentnih telekomunikacijskih rješenja baziranih na sigrtan/ss7 integraciji i MAP protokolu.

MAPTRACE platforma se koristi za brzu uspostavu novih usluga. Omogućeno je jednostavno praćenje prometa na telekomunikacijskom linkovima - te izgradnja rješenja koja koriste mrežni status korisnika - kao što je geografska lokacija trenutne pozicije (temeljem cellID podatka), prepoznavanje novog terminalnog uređaja pri uključenju u mrežu ili njegovog tipa (IMSI/IMEI/TAC).

komponente MAPTRACE platforme

Platforma se satoji od hardverskih i programskih komponenti i projektirana je za visoko pouzdani rad u 24 x 7 režimu. Osim hardverske redundancije, osigurana je replikacija baze podataka kao i visoka pouzdanost (HA/LB) programskog sustava.

Očekuje se da će se platforma koristiti za potporu tehničkoj službi radi osiguranja visoke kvalitete telekomunikacijske mreže, u marketinške svrhe radi praćenja aktivnosti korisnika te broja i vrste mobilnih uključenih uređaja, kao i za sigurnosne potrebe - kod lociranja mobilnih uređaja u odnosu na najbližu baznu stanicu.

Radi praćenja dnevnih migracija - realiziran je statistički modul za oblikovanje lokacijskih "heat mapa" u presjecima vremena - kako bi se mogle pratiti razlike u gustoći pojedinih grupa korisnika (tarife, vrste mobilnih uređaja, starosne skupine, spol) ovisno o dobu dana - odnosno u radno vrijeme i izvan njega.

Platforma je s produkcijskim radom započela u čevrtom kvartalu 2013. godine.