WOOM

Iako je vrhunac primjene SMS tehnologije prošlo, a “pametni” telefoni i Internet komunikacija je preuzela primat - SMS još ne treba otpisati. Čini se - još uvijek postoji dovoljno prostora za softverska rješenja koja omogućuju razvoj poslovanja utemeljenog na distribuciji kratkih poruka.

Ovo je već treća ili četvrta generacija SMS gateway sustava u čijem razvoju sudjelujemo - no, tek ovoga puta tako da iz osnove podržavamo praktički neograničenu skalabilnost i, ono što je važnije, mogućnost spajanja pružatelja telekomunikacijskih usluga tako da se maksimalno iskoriste postojeći “interkonekcijski” viškovi i time telekomunikacijskom operatoru stvori dodatna vrijednost - praktički bez ikakve investicije.

Woom - skalabilni, robusni “message” gateway, zbog izgradnje na temelju “big data” infrastrukture, omogućuje neograničenu propusnost, ovisnu isključivo o vrsti i kapacitetu primijenjene hardverske osnove - koja se može dodavati i mijenjati bez utjecaja na kontinuitet rada.
 
Radi se o sustavu koji koristi napredne algoritme usmjeravanja poruka - koji se temelje na odabiru optimalnog smjera prema krajnjem korisniku - radi minimiziranja cijene, kako za isporučitelja usluge, tako i za nositelja infrastrukture.
 
 
Posebno je razvijen BSS dio - koji omogućuje fino podešavanje margina cijene - kako bi se stalno pratila i maksimizirala dodatna vrijednost.
 
 
Robusna arhitektura omogućuje praćenje rada svih komponenti u stvarnom vremenu - kao i nadomještanje ili zamjenu hardverskih komponenti bez prekida u radu.